Zrealizowane projekty

Nasza działalność koncentruje się na integracji najnowszych osiągnięć naukowych z praktycznymi aplikacjami, które przynoszą realne korzyści społeczne i technologiczne. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów oraz współpracy z czołowymi instytucjami badawczymi i technologicznymi, jesteśmy w stanie realizować innowacyjne projekty, które poprawiają jakość życia i wspierają rozwój nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie psychologii i sektorze kreatywnym. Pełną listę przedsięwzięć projektowych finansowanych ze środków własnych oraz przy wsparciu zewnętrznego finansowania znajdziesz w moim portfolio.

Projekty badawczo – rozwojowe realizowane w Pracownii Neuropsychologii i Użyteczności

 • Badania nad funkcjonowaniem poznawczym u dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi (Katedra Psychologii): Projekt skupiał się na ocenie i terapii dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak autyzm, ADHD czy epilepsja.
 • Rozwój i testowanie aplikacji wspierających procesy rehabilitacyjne (Integra-Tor): Pracownia tworzyła rozwiązania i badała użyteczność aplikacji mobilnych i programów komputerowych, które wspierają procesy rehabilitacyjne u pacjentów po chorobach kardiologicznych.
 • Badania nad wpływem technologii VR na umiejętność uczenia się / sprawność poznawczą (Vobacom): Projekt ten badał, jak wirtualna rzeczywistość (VR) może być wykorzystana w edukacji uczniów. Celem jest stworzenie immersyjnych środowisk VR, które mogą stymulować funkcje poznawcze i wspomagać procesy uczenia się w sposób bardziej angażujący niż tradycyjne metody.
 • Ocena użyteczności systemów interfejsu człowiek-komputer (HCI): W ramach tego projektu badane są różne aspekty użyteczności systemów HCI, takich jak aplikacje mobilne, strony internetowe czy systemy sterowania głosowego. Celem jest poprawa interakcji użytkowników z technologią poprzez zastosowanie zasad ergonomii i psychologii poznawczej.
 • Analiza neuropsychologiczna wpływu stresu na funkcje poznawcze (Katedra Psychologii): Projekt ten badał, jak stres wpływa na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga i zdolności decyzyjne. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane do opracowania strategii redukcji stresu w miejscach pracy oraz w edukacji.

Projekty w zakresie animacji start-up

 • Trener ABC Biznesu i doradca w zakresie opracowania Biznes Planów dla przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej w kilkudziesięciu projektach finansowanych ze środków EU
 • Konsultant zewnętrzny funduszu ETGK Fund Sp. z o.o. oraz Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. i projektami rozwoju działów R&D i optymalizacji procesów biznesowych. Koordynator naboru i selekcji w programie akceleracji projektów, które uzyskały finansowanie w ramach Funduszy ETGK oraz Centrum Biotechnologii. Opiekun startupów: CreativeTech, Oprisort, POQAD z Portfela inwestycyjnego ETGK Fund Sp. z o .o. (http://etgk-fund.pl/nasze-inwestycje) Temada, Chameleon, Arti-giano & Co, Azimuthe z portfela inwestycyjnego Brave Seed Fund Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI (https://brave.vc/pl/inwestycje)
 • Konsultant projektów (np. Platformy Startowe, Brid-ge Alfa, Scale Up, Programy Akceleracyjne, Venture Capital). Zakres odpowiedzialności: koordynowanie procesu oceny potencjału inwestycyjnego spółki, procesu due dilli-gence, uczestnictwo w negocjacjach termsheet i umowy inwestycyjnej, przygotowanie dokumentów transakcyjnych będących podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Komitet Inwestycyjny Funduszu, wypracowanie business casu współpracy spółki z bankiem tj. zidentyfikowanie obszarów do współpracy, wypracowanie wspólnie ze start-upem roadmapy, określenie kamieni milowych i KPI oraz nadzór nad ich realizacją. (Nadzór nad inwestycją: Elastolab Sp. z o.o., CreativeTech Sp. z o.o., Optisort Sp. z o.o.)
 • Kooperator akceleratora Danish StartUp Group (https://www.danishstartupgroup.com/)
  Scouting i softlanding projektów do portfeli inwestycyjnych Funduszu oraz inwestorów prywatnych, akceleracja Spółek o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu (Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com/, Petal International https://petal.international/, BallSquad https://www.ballsquad.pl/#/)
 • Mentor akceleracji start-upów w projekcie PARP Connect Poland Prize (Lublin Science and Technology Park ). Opieka nad start-upami: GP Sp. z o. o., Inn Tech Sp. z o o., TASK4M.COM Sp. z o o., Grain Brain Sp. z o o., FRESHTO Sp. z o. o., STRATEGYHAND.EU SP. Z O.O., INTEGRI SP. Z O.O., PETS AI SP. Z O.O.

„Dobry projekt B+R to to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”