O firmie

Firma LAUX jest przedsiębiorstwem powstałym w lipcu 2015 w celu komercjalizacji badań naukowych. Firma od początku tworzyła rozwiązania dot. komunikacji z klientem, tworzenia interfejsów aplikacji internetowych, wdrożenia mechanizmów grywalizacyjnych w aplikacjach. Aktualnie LAUX stanowi zespół ekspertów z dziedziny badań społecznych i marketingowych.  Mamy doświadczenie w przygotowywaniu badań oraz tworzenia autorskich narzędzi służących doborowi personelu. Prowadzimy kompleksową działalność szkoleniową  (obszar neuromarketingu, psychologii reklamy, marketingu) oraz badawczą i wdrożeniową (sektor przemysłów kreatywnych). 

Badania

 • Badania w zakresie wykorzystania multimediów w projektowaniu interfejsów multimodalnych
 • Badania profili behawioralnych oraz strategii monetyzacyjnych
 • Badania eyetrackingowe i EEG.
 • Badania nad zagadnieniami związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej i reklamy
 • Badania nad tworzeniem interaktywnych narzędzia wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (ER)

Wdrożenia

 • Testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych
 • Sterowania urządzeniami przy pomocy ruchów oczu, fal EEG  (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
 • Rozwiązania z zakresu IoT oraz multimediów
 • Wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach instrumentów „Voucher badawczy” oraz „Bon na innowacje”

Badania społeczne i marketingowe:

 • Badania ankietowe na dużych próbach.
 • Badania fokusowe (FGI).
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI).
 • Badania telefoniczne (CATI).
 • Badania typu „tajemniczy klient” (mystery shopper).
 • Badań ankietowe za pomocą Internetu (CAWI).

Innowacje:

 • Badania indywidualnych i społecznych uwarunkowań dla rozwoju innowacyjności,
 • Rozwijanie myślenia przedsiębiorczego,
 • Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji i rekrutacj
 • Rozwijanie koncepcji wykorzystania w procesie nauczania innowacyjnych ekonomicznych gier symulacyjnych.

Marketing

 • Ewaluacje strategii marketingowych.
 • Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu
 • Pretesty i badania skuteczności projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe)
 • Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych
 • Systemy nawigowania klientów w sklepie
 • Organizacja powierzchni sprzedażowej i półek sklepowych

Wspracie przedsiębiorstw i struktur klastrowych:

 • Opracowanie strategii rozwoju
 • Badania zlecone oraz wspólne projekty badawcze
 • Wsparcie projektowe
 • Szkolenia i rozwój współpracy
 • Usługi prawne, księgowe, marketingowe
 • Przygotowywanie analizy powiązań klastrowych
 • Tworzenie i wdrażanie systemu ocen pracowników i zespołów projektowych

Analizy i opracowania z zakresu rynku pracy oraz polityki społecznej:

 • Badania lokalnych rynków pracy – diagnoza, analiza, raporty
 • Ocena efektywności działań oraz przygotowywanie strategii dla instytucji i agencji rynku pracy
 • Analizy trendów i badania foresightowe
 • Raporty w zakresie czynników rynku pracy
 • Analizy lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych