Laux Robert Lauks

Kompleksowa obsługa projektów społecznych oraz badawczo – rozwojowych

Obszar działania

Działamy na obszarze północnej Polski (woj. pomorskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie), gdzie  dysponuje zespołem badaczy, psychologów, ekspertów z dziedziny mediów, marketingu i ekonomii. Specjalizujemy się w realizacji projektów szkoleniowych i prowadzeniu badań społeczno-marketingowych. Realizujemy projekty dla organizacji komercyjnych oraz instytucji publicznych . Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Przedsiębiorstwo korzystało min. z instrumentów wsparcia oraz projektów dofinansowanych ze środków EFS, POIG, POIR oraz PARP.

Aktualne i zrealizowane projekty

Projekty LGD

Instrumenty wspierające uruchomienie i prowadzenie Klubów Seniora

Projekty B+R

Przedsięwzięcia w zakresie badań zleconych i komercyjnych wdrożeń

Projekty RPO

Koordynacje projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego