W ramach Klubu Seniora oferujemy bezpłatnie przez 6 miesięcy:

 • wyjścia do kina i teatru
 • spotkania towarzyskie oraz integracyjne
 • warsztaty i zajęcia kulturalne (malarstwo, rzeźba, fotografia)
 • indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne oraz ruchowe (kinezyterapia, masaż)
 • zajęcia profilaktyczne w zakresie pierwszej pomocy
 • zajęcia kulinarne oraz spotkania z dietetykiem

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY A WSPARCIE W CAŁOŚCI WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ Z ŚRODKÓW WŁASNYCH LAUX ROBERT LAUKS

 

LAUX Robert Lauks we współpracy z  Centrum Wielu Pokoleń Fundacja Pro Omnis rozpoczyna rekrutację do  Klubu Seniora uruchomionego w ramach grantu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”. Celem Klubu jest zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących obszar LSR Bydgoszczy. Z racji planowanej lokalizacji klubu

(ul. Jarużyńska 9, Bydgoszcz) zapraszamy przede wszystkim seniorów z dzielnic: FORDON I i II (stary i nowy Fordon)

 

 

 • Klub Seniora powstał z myślą o osobach starszych wymagających  opieki w ciągu dnia, ale nie tylko.
 • To także rozwiązanie dla seniorów pragnących aktywnie i twórczo spędzać „jesień życia” w gronie rówieśników.
 • Organizowane przez nas zajęcia pozwalają na rozwijanie pasji oraz zainteresowań.

Kryteria rekrutacji do projektu:

 • uczestnik w wieku powyżej 60 roku życia
 • osoba może uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez LGD (Lokalna Grupa Działania)
 • zamieszkiwanie na terenie dzielnic objętych obszarem LSR (min. stary i nowy Fordon)
 • spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika).

Zachęcamy do osobistych zgłoszeń lub rekomendacji potencjalnych uczestników:


LAUX ROBERT LAUKS, e-mail: robert.lauks@gmail.com
Telefon: 693351282 (Robert Lauks - Koordynator Projektu)
Telefon: 663766548 (Sylwia - Opiekun Klubu)

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE, DATA: 18.07.2019, GODZINA: 15.30 – 16.30,UL. JARUŻYŃSKA 9, 85-790 BYDGOSZCZ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: gallery/formularz zgłoszeniowy lgd.docx

 

ULOTKA KLUBU SENIORAgallery/akademia_seniora_ulotka.pdf

Klub seniora

gallery/logotypy efs - kolor - bez lgd
gallery/ed79cb1c8c3c5da7f4faf5c6cdff6ab5
www.000webhost.com