Badania społeczne

Badania społeczne i marketingowe:
- Badania ankietowe na dużych próbach.
- Badania fokusowe (FGI).
- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI).
- Badania telefoniczne (CATI).
- Badania typu „tajemniczy klient” (mystery shopper).
- Badań ankietowe za pomocą Internetu (CAWI).

Innowacje:
- Badania indywidualnych i społecznych uwarunkowań dla rozwoju innowacyjności,
- Rozwijanie myślenia przedsiębiorczego,
- Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji i rekrutacj
- Rozwijanie koncepcji wykorzystania w procesie nauczania innowacyjnych ekonomicznych gier symulacyjnych.

Marketing
- Ewaluacje strategii marketingowych.
- Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu
- Pretesty i badania skuteczności projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe)
- Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych
- Systemy nawigowania klientów w sklepie
- Organizacja powierzchni sprzedażowej i półek sklepowych

Doradztwo dla przedsiębiorstw i struktur klastrowych:
- Doradztwo prawnoorganizacyjne
- Opracowanie strategii rozwoju
- Badania zlecone oraz wspólne projekty badawcze
- Wsparcie projektowe
- Szkolenia i rozwój współpracy
- Usługi prawne, księgowe, marketingowe
- Przygotowywanie analizy powiązań klastrowych
- Analiza SWOT
- Tworzenie i wdrażanie systemu ocen pracowników i zespołów projektowych

Analizy i opracowania z zakresu rynku pracy:
- Badania lokalnych rynków pracy - diagnoza, analiza, raporty
- Ocena efektywności działań oraz przygotowywanie strategii dla instytucji i agencji rynku pracy
- Analizy trendów i badania foresightowe
- Raporty w zakresie dysproporcji rynku pracy

Script logo
www.000webhost.com