O firmie

       Firma LAUX jest przedsiębiorstwem powstałym w lipcu 2015 w celu komercjalizacji badań naukowych. Firma od początku tworzyła rozwiązania dot. komunikacji z klientem, tworzenia interfejsów aplikacji internetowych, wdrożenia mechanizmów grywalizacyjnych w aplikacjach. Aktualnie LAUX stanowi zespół ekspertów z dziedziny badań społecznych i marketingowych.  Mamy doświadczenie w przygotowywaniu badań oraz tworzenia autorskich narzędzi służących doborowi personelu. Prowadzimy kompleksową działalność szkoleniową  (obszar neuromarketingu, psychologii reklamy, marketingu) oraz badawczą i wdrożeniową (sektor przemysłów kreatywnych). 

W swoim portfolio posiadamy wdrożenia user experience min w zakresie:

 • Sterowania urządzeniami przy pomocy ruchów oczu, fal EEG  (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach (badania kierowców, systemów oznakowań),
 • Badania rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych na tablicach sterowniczych, w kokpitach i kabinach pojazdów,
 • Projekty zarządzanie informacją (komunikatywność oznakowania i dostępności wizualna), 
 • Testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych,
 • Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu,
 • Pretesty i badania skuteczności wizualnej projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe),
 • Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych,
 •  Systemy nawigowania klientów w sklepie

Badania związane są z obszarem zainteresowań naukowych właściciela i dotyczą: 

 • Badania w zakresie wykorzystania multimediów w projektowaniu interfejsów multimodalnych,
 • Badania profili behawioralnych oraz strategii monetyzacyjnych użytkowników gier komputerowych,
 • Badania nad zagadnieniami związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej, 
 • Wdrożenia w zakresie innowacyjnych narzędzi do poprawy efektywności procesów zdalnego nauczania z wykorzystaniem multimediów,
 • Badania percepcji oraz zachowań człowieka w interakcji ze sztuką
 • Badania nad tworzeniem interaktywnych narzędzia wirtualnej (VR) i rozszerzonej  rzeczywistości (ER),
 • Badania procesów rozpoznawania i syntezy mowy,
Script logo